Heri denne artikel vil vi belyse et emne, som der nok ikke kommer så meget frem, fordi det ikke er i fokus i forbindelse med behandling for et misbrug; men hvis dette emne ikke behandles, så kan det medføre, at man falder tilbage i misbruget igen. Lad os antage, at du er blevet indlagt til behandling for et misbrug hos https://behandlingscenter-stien.dk . Og så går der en en periode, hvor der foregår afrusning, du kommer på ret køl og får en hverdag til ...